Kurumsal İmaj ve Tanıtım Hizmetleri

Kurumsal İmaj ve Tanıtım Hizmetleri görevleri şunlardır:

  • Üniversitenin imaj ve tanıtımına yönelik faaliyetleri planlamak, yürütmek, ölçme ve değerlendirmek, 
  • Üniversiteyi ve faaliyetlerini tanıtan, kurumsal imaja katkı yapmayı amaçlayan her türlü tanıtım ve reklam materyallerini belirlemek, yapısı ve tasarımına karar vermek, 
  • Üniversite imajına yönelik reklam ve tanıtım materyallerinin kurumlara, ortaöğretim kurumlarına, rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesini sağlamak ve bu yönde gelen talepleri değerlendirmek,
  • Üniversite tanıtım filmi, promosyon malzemesi, katalog, broşür vb. tanıtım amaçlı malzemelerinin güncellenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, hedef kitleye ulaşmasını sağlamak,
  • Tanıtım günleri, sergi, çalıştay, söyleşi, buluşma, fuar ve etkinlik gibi faaliyetlerle ilgili katılım takvimini belirlemek ve uygulamak, 
  • Aday öğrencilerin beklentilerini tespit etmek, bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
  • Okullardan gelen üniversite tanıtım gezi taleplerini almak ve organize etmek,
  • Kurumsal bilinirliğe ve imaja yönelik promosyon malzemelerinin durumlarını takip etmek ve gerekli planlamaları yapmak...
Menüyü Kapat