Kurum İçi ve Dışı İletişim Hizmetleri

Kurum İçi ve Dışı İletişim Hizmetleri görevleri şunlardır:  

  • Kurumsal iç iletişiminin etkinliğini sağlayacak adımları planlamak, uygulamak,
  • Kurum içi iletişime ve kurumsal aidiyete ilişkin durumu analiz etmek, araştırmalar yapmak, 

geliştirilmesi gereken alanları tespit etmek ve politikalar belirlemek, 

  • Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,
Menüyü Kapat