Bilgi Edinme Hizmetleri

Bilgi Edinme Hizmetleri görevleri şunlardır:

  • Üniversiteye gelen tüm sorun, talep ve önerileri değerlendirerek, ilgili birimlere iletmek ve sonuçlarını takip etmek.
  • CİMER aracılığıyla yapılan başvuruları yasal mevzuatlar çerçevesinde cevaplandırmak, arşivlemek, raporlamak. 
  • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları ilgili yönetmelik gereğince cevaplandırmak, arşivlemek, raporlamak...
Menüyü Kapat