Hakkımızda

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Kurumlar arası İlişkiler, Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak Ekim 2011 yılında kurulmuş ve hizmete başlamıştır. Kurumlar arası İlişkiler, Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mayıs 2014 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmış olup 19.12.2014 tarihi itibari ile Genel Sekreterlik makamına bağlanmıştır. Söz konusu Müdürlük 2015/28-02 sayılı senato kararıyla 27.10.2015 tarihinden itibaren Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Koordinatörlük 06.09.2017 tarih ve 2017/23 sayılı senato kararıyla İKÇÜ Medya Merkezinin bağlanmasıyla birlikte çalışma usul ve esasları değişmiştir. Ancak 20.11.2018 tarih  ve  2018/18-03 sayılı senato kararıyla Basın ve Halkla  İlişkiler  Koordinatörlüğü  Çalışma  Usul  ve  Esaslarında yapılan değişiklik ile Medya Merkezi Hizmetleri Birimi Koordinatörlüğümüz sorumluluğundan çıkarılmıştır. 09.06.2020 tarih ve 2020/16-02 sayılı Senato kararı ile Koordinatörlüğün adı “Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

İKÇÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14.maddesine dayanılarak 27.10.2015 tarihli 2015/28-02 sayılı senato kararıyla Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulmuştur. Öğr. Gör. Nuretdin MEMUR (Genel Sekreter V.) tarafından 23.07.2019 tarihine kadar yürütülen koordinatör görevine 23.07.2019 tarihinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin BULDUKLU atanmıştır. Çalışma usul ve esaslarımız çerçevesinde koordinatörlüğümüz, kurum içi ve kurum dışı ilişkilerin doğru yürütülmesi, basın ve yayın kuruluşlarıyla (ile silinecek) etkin bilgi akışının sağlanması, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı dilekçe kanunu kapsamında ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) sistemi kanalıyla yapılan başvurularda açık ve şeffaf olunması ilkeleriyle hareket etmektedir.

 

Yeni usul ve esaslarımız çerçevesinde Koordinatörlüğümüz hizmet alanları ve sorumlulukları;

Halkla İlişkiler ve Protokol Hizmetleri,

Medya ve İletişim Hizmetleri,

Kurumsal İmaj ve Tanıtım Hizmetleri.

Grafik ve Tasarım Hizmetleri,

Bilgi Edinme Hizmetleri,

Kurum İçi ve Dışı İletişim Hizmetleri

Menüyü Kapat